Planning and the Rule of Law

“Gospodarka planowa a idea planowania prawa.” Economista Polski (London, 1943).